6.16.2554

1 ชั่วโมง กับ 32 อาสนะหลัก (32 Yoga Poses in 1 hour)

32 อาสนะหลัก เป็นอาสนะจากทั้งหมด 840,000 อาสนะของโยคะ (ตามแนวทางของหฐราชาโยคาศรม)
เริ่มกันเลยคะ ^ ^

32 Yoga Poses in 1 hour
The 32 main yoga poses have been carefully selected from 34,000 poses in Hatha Raja Yogasharm. The poses are balanced and categorized in hot energy, cold energy, and
equilibrium. The movements throughout the body are balanced and categorized in standing, semi standing and semi sitting, sitting, lying down with face up, and lying on your stomach.

เตรียมความพร้อมของร่างกายด้วยการวอร์ม (Always start with the warm up poses)
กลุ่มท่าบรรพ*** (Moving poses)
  กลุ่มท่ายืน (Standing poses)
  กลุ่มท่ากึ่งนั่งกึ่งยืน (Semi standing and sitting poses)
  กลุ่มท่านั่ง (Sitting poses)
  กลุ่มท่านอน (Lying down with face up poses)
  กลุ่มท่านอนคว่ำ (Lying on your stomach poses)
  1. ปฐมกาล (pathomkal) 5 รอบ และ ปฐมบรรพ (pathombanpha) 6 รอบ
  3. หริหระ (harihara) 12 รอบ


  *** Options for moving poses:
  1. Practice pathomkal for 5 rounds and pathombanpha 6 rounds.
  2. Practice deva sakka for 5 rounds and surya namasaka for 6 rounds.
  3. Practice harihara for 6 rounds or 12 rounds.


  *** ทุกชื่ออาสนะเป็น link นะคะ สามารถกดไปดูประโยชน์และวิธีปฏิบัติอย่างละเอียดได้คะ
  *** Every yoga pose’s name is a website link. Please click on to see its benefits and ways to practice.


  PS.อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เรามีสติอยู่ที่ลมหายใจ เข้าลึก ออกยาว ผ่อนคลายนะคะ ไม่กังวลกับความสวยงามของอาสนะมากเกินไป เพราะอาสนะที่งดงามขึ้นอยู่ระยะเวลาในการฝึกฝนนะคะ ฝึกนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง มีความสุขและมีสมาธิกับการฝึกคะ สำหรับตัวผู้เขียนเอง หลังจากฝึกเสร็จก็จะแผ่เมตตาคะ การที่เราฝึกโยคะก็เหมือนเราได้อยู่ในสมาธิคะ ขอให้มีความสุขกับการฝึกโยคะนะคะ


  The most important thing to keep in mind while practicing is to take deep and long breathing. Do not worry about the appearance of your poses as they will improve when you practice more often. Practice yoga consistently for your good health, peace of mind, and happiness from within. Enjoy! 


  เข้าไปทักทายกันได้อีกช่องทางที่ AnapanasatiYoga facebook page นะคะ ^ ^
  please become fanpage at AnapanasatiYoga facebook page  

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น