3.15.2554

ไตรยานุสติ (triyanusati)

ทุกครั้งก่อนการฝึกโยคะ เราควรเตรียมความพร้อมของร่างกายด้วย ไตรยานุสติ ก่อนค่ะ
ไตรยานุสติ (triyanusati) คำแปล "การมีสติรำลึก
เป็นการเตรียมพร้อม 3 ประการคือ ร่างกาย ลมปราณ และสมาธิ (จิตใจ)


Every time before practicing yoga, we must prepare our bodies with Triyanusati.
Triyanusati means being conscious in body, breathing, and mind.

วิธีปฏิบัติ แบบที่ 1 (เหมาะสมสำหรับผู้ที่นั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์)
ท่าเตรียม นั่งท่าสุขะ (เท้าซ้ายอยู่ด้านใน เท้าขวาอยู่ด้านนอก ส้นเท้าทั้งสองข้างตรงกัน และตรงกับแกนกลางลำตัว) มือวางข้างลำตัว
1. หายใจเข้า ยกไหล่ขึ้นสูง กางมือ กดคางชิดอก กลั้นลมหายใจ นับ 1 - 10 หายใจออก คลาย
2. หายใจเข้า ยกไหล่ขึ้นสูง กำมือแน่น กดคางชิดอก กลั้นลมหายใจ นับ 1 - 10 หายใจออก คลาย
3. หายใจเข้า ยกไหล่ขึ้นสูง ชูนิ้วหัวแม่มือ กดคางชิดอก กลั้นลมหายใจ นับ 1 - 10 หายใจออก คลาย


Pose 1 Helps healing office syndrome.
Sit in Sukka Pose (Left foot inside, right foot outside, both heels are in line with center of the body).  Place hands besides body.
1. Inhale, lift your shoulders, stretch your hands, and press your chin against your body.  Hold breath. Count 1 to 10. Exhale and relax.
2. Inhale, lift your shoulders, make tight fists, and press your chin against your body. Hold breath. Count 1 to 10. Exhale and relax.
3. Inhale, lift your shoulders, show only your thumbs, and press your chin against your body.  Hold breath. Count 1 to 10. Exhale and relax.

วิธีปฏิบัติ แบบที่ 2 
ท่าเตรียม นั่งท่าสุขะ (เท้าซ้ายอยู่ด้านใน เท้าขวาอยู่ด้านนอก ส้นเท้าทั้งสองข้างตรงกัน และตรงกับแกนกลางลำตัว) มือวางข้างลำตัว
1. หายใจเข้า เหยียดแขน พนมมือเหนือศีรษะ กลั้นลมหายใจ นับ 1 - 10
2. หายใจออก ก้ม เหยียดแขนไปด้านหน้า กลั้นลมหายใจ นับ 1 - 10
3. หายใจเข้า ยกลำตัวขึ้น เหยียดแขน พนมมือเหนือศีรษะ กลั้นลมหายใจ นับ 1 - 10 หายใจออก คลาย ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นที่1 (3 รอบ)


Post 2
Sit in Sukka Pose (Left foot inside, right foot outside, both heels are in line with center of the body). Place hands besides body.
1. Inhale, Spread your arms above your head until two palms face each other. Hold breath. Count 1 to 10.
2. Exhale, Bend your head down. Stretch your arms to front. Hold breath. Count 1 to 10.  
3. Inhale, Lift body up, spread your arms above your head until two palms face each other. Hold breath. Count 1 to 10. Exhale and relax. Do 3 times.1 ความคิดเห็น: