6.30.2554

โยคะปรับธาตุ (Yoga to equilibrate the four elements of your body)

ฝึกเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างพลังร้อน (+) และพลังเย็น(-) ในร่างกาย ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และกระตุ้นการเผาผลาญได้อย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักฝึกอาทิตย์ละ 2 - 3 ครั้ง สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักฝึกอาทิตย์ละ 1 ครั้ง (ตามแนวทางของหฐราชาโยคาศรม)

This form of yoga helps balance and equilibrate hot and cold energy in your body. It also gives you great rejuvenation and stimulates your metabolism. Practice 2-3 times a week to lose weights. Practice once a week to control your weight. (As in ways of Hatha Raja Yogasharm).


1. อาสนะกลุ่มท่าวอร์ม 
The warm up poses

2. เริ่มต้นด้วย เดวาสักการ (deva sakka) สลับกับ สุริยะนมัสการ (surya namasaka) 54 รอบ 
Practice deva sakka and switch to surya namasaka. Altogether 54 rounds.3. เมื่อครบแล้ว cool down ด้วยอาสนะ
The cool down poses


*** ทุกชื่ออาสนะเป็น link นะคะ กดเข้าไปดูวิธีปฏิบัติและประโยชน์อย่างละเอียดนะคะ


*** Every yoga pose’s name is a website link. Please click on to see its benefits and ways to practice.

เคล็ดลับไม่เหนื่อยนะคะ ให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจ มีสติอยู่กับปัจจุบัน อย่าไปคิดว่าโอ้ยเพิ่งรอบที่ 16 เอง เหลืออีกตั้ง 38 รอบแน่ะ คิดแบบนี้เหนื้อยแน่นอนคะ ฝึกไปเรื่อยๆ มีสติอยู่กับลมหายใจเข้า - ออกนะคะ เดวาสักการเป็นเลขคี่ สุริยะนมัสการเป็นเลขคู่คะ เวลาฝึกจะได้ไม่สับสนท่า ฝึกตัวเองนะคะ ขอให้มีความสุขกับการฝึกโยคะ มีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะ


Be conscious with present moment and your breathing only. Do not attempt to count or it will give you unneeded exhaustion. Deva sakka is the odd number. Surya namasakka is even number. Have a great round of equilibrating yoga! 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น