4.23.2558

Stretch for Runner (ยืดกล้ามเนื้อสำหรับนักวิ่ง)

Stretch for Runner

ขออนุญาตชาวโยคะใช้พื้นที่ตรงนี้รวบรวมการยึดกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะคะ การยึดกล้ามเนื้อทุกครั้งหลังการออกกำลังกายมีความสำคัญเท่าๆ กับการออกกำลังกายเลยนะคะ เพราะระหว่างที่เราออกกำลังกายนั้น กล้ามเนื้อมีการหดเกร็งเพื่อให้เกิดกำลัง หลังการออกกำลังกายเสร็จ เราจึงควรยืดคลายกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายด้วยกีฬาแต่ละประเภทจะใช้มัดกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันออกไป จึงมีความจำเป็นต้องยืดกล้ามเนื้อมัดที่ใช้งาน เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และมีความยืดหยุ่นที่ดีค่ะ

หัวใจสำคัญของการยืดคือ การยืดค้างในแต่ละท่า นานพอสมควร (ประมาณ 20 วินาที) และทำซ้ำ 3 รอบ

ขอบคุณข้อมูลการยืดจากคุณหมอกายภาพ: Nasawee Physiotherapy และการ์ตูนน่ารักๆ จากน้องหญิงและเพื่อนๆ นะคะ

                   Stretch for Cyclist (ยืดกล้ามเนื้อสำหรับนักปั่น)

Stretch for Cyclist 

ขออนุญาตชาวโยคะใช้พื้นที่ตรงนี้รวบรวมการยึดกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานนะคะ การยึดกล้ามเนื้อทุกครั้งหลังการออกกำลังกายมีความสำคัญเท่าๆ กับการออกกำลังกายเลยนะคะ เพราะระหว่างที่เราออกกำลังกายนั้น กล้ามเนื้อมีการหดเกร็งเพื่อให้เกิดกำลัง หลังการออกกำลังกายเสร็จ เราจึงควรยืดคลายกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายด้วยกีฬาแต่ละประเภทจะใช้มัดกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันออกไป จึงมีความจำเป็นต้องยืดกล้ามเนื้อมัดที่ใช้งาน เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และมีความยืดหยุ่นที่ดีค่ะ

หัวใจสำคัญของการยืดคือ การยืดค้างในแต่ละท่า นานพอสมควร (ประมาณ 20 วินาที) และทำซ้ำ 3 รอบ

ขอบคุณข้อมูลการยืดจากคุณหมอกายภาพ: 
Nasawee Physiotherapy และการ์ตูนน่ารักๆ จากน้องหญิงและเพื่อนๆ นะคะ