3.09.2554

หายใจอย่างไร How to breath

การหายใจที่ถูกต้องเป็นหัวใจหลักในอาณาปานสติโยคะ
วิธีการหายใจในการเล่นโยคะ คือ หายใจเข้า > ท้องพอง, หายใจออก > ท้องแฟบ

การหายใจ 4 ขั้นตอน
1. หายใจออก ( - ) (เรจะกะ) ร่างกายขับคาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ และออกซิเจน
2. กลั้น (หลังหายใจออก) ( - ) (ศุนยะกะ) ช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น
3. หายใจเข้า ( + ) (ปุรากะ) ร่างกายรับออกซิเจน ไอน้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์
4. กลั้น (หลังหายใจเข้า) ( + ) (กุมภะกะ) ช่วยผลักออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดได้มากขึ้น




การฝึกฝน: ระหว่างวันเราลองมีสติอยู่ที่ลมหายใจ คอยจับลมหายใจเราดู ให้เราหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องแฟบนะคะ สติอยู่ที่ลมหายใจ เข้าลึก ออกยาว แค่เราหายใจเข้าออก ลึกยาวอย่างถูกวิธี ร่างกายเราก็จะสดชื่นขึ้นมากแล้วคะ


The correct breathing is the key of Anapanasati yoga
How to breathe in yoga. inhale > swollen stomach, exhale > flat stomach.


4 steps to breathing
1. Exhale (-), the body will eject carbon dioxide, water and oxygen.
2. Hole (after exhale) (-), to help eject more carbon dioxide.
3. Inhale (+), the body will take oxygen, water vapor and carbon dioxide.
4. Hold (after inhale) (+), the body will helps to push more oxygen into the bloodstream.


Practice: the day we try to have a conscious breath. You have to catch your breath. When you are breathing in, you stomach will get a swollen stomach and breath out – flat stomach. Be conscious with long and deep breathing. If you have a Long-depth breath in correctly way, you will feel very fresh in your body.

กลุ่มอาสนะ (The Arsana group)
1. กลุ่มท่าพลังร้อน ( + ) หรือ หยาง หรือ สุริยัน
กระตุ้นระบบเผาผลาญ การย่อย การดูดซึม การขับถ่าย ช่วยให้ร่างการอบอุ่น กระปรี้กระเปร่า คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ตื่นตัว เช่น นาฏราชาสนะ นาทิโสธนาสนะ ฌมา อโถมุขอูทวาสนะ อูฐทราสนะ มัจฉาสนะ เอกบาทาศัลภาสนะ ทวิบาทาศัลภาสนะ ภุชงคาสนะ ธนูราสนะ จักรทวิบาทาภิธรรม


1. The hot energy pose (+) or Yang, or Suriyan.
Stimulation of metabolism, digestion, absorption, excretion helps the body warm, active. For example..Natarajasana, Nadi Sodhanasana, Chama, Adhomukha Urdhva Svanasana, Ustrasana, Matsyasana, Ekapada Shalabhasana, Dhavipada Shalabhasana, Bhujangasana, Dhanurasana, Jakkra Dhavipada Pidhamma.
2. กลุ่มท่าพลังเย็น ( - ) หรือ หยิน หรือ จันทรา
ให้ความสงบด้านอารมณ์ จิตใจ กระตุ้นการทำงานของฮอร์โมน ปรับความสมดุลการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ทำให้นอนหลับสบาย เช่น สุขะ ชานุศีรษะสนะ ปัจจิโมตาสนะ หัตถบาทาชานุศีรษะสนะ ปะสาริตาสนะ อโถมุขสวาสนะ อรรถสามาสนะ อุทกาตาสนะ มาลาสนะ จันทราคารวะ ภัทธะโกณาสนะ ภุสามาโกณาสนะ ศะศางกา สัปตะวัชราสนะ อปนาสาเมรุดันดาสนะ อปนาสนะ วัชโรลีสนะ หลาสนะ


2. The cold energy pose (-) or Yin, or the moon.
To calm emotional activation of hormone. Adjust the balance of organs in the body to sleep well.
For example..Sukka, Janu Srisasana, Pashimottanasana, Hathapada Chanu Srisasana, Prasaritasana, Adhomukha Svanasana, Ardha samasana, Utkatasana, Malasana, Chandra Karawa, Baddhakonasana, Pusamakonasana, Sasanga, Supta Vajarasana, Apanasa Merudundasana, Apanasana, Vatjarolesana, Halasana.
3. กลุ่มท่าดุลยภาพ (∞)
ปรับดุลยภาพ เช่น สถิรสนะ อรรถจันทราสนะ ตรีโกณาสนะ พัสสาสนะ พาริงหสนะ ภัทราสนะ อรรถมัสเยนทราสนะ ปริวิตถาสามาโกณาสนะ  โลลาสนะ กลุ่มท่าศวาสนะ สรรวางคาสนะ สัปตะโลลา


3. The equilibrium energy pose (∞)
Fine balance. For example..Satirasana, Ardha Chandrasana, Trikonasana, Pasasana, Paringhasana, Bhadrasana, Ardha Matsyendrasana, Parivrttasamakonasana, Lolasana, Group Savasana position, Sarvangasana, Suptalola.

เมื่อเรามีสติอยู่ที่ลมหายใจและหายใจได้อย่างถูกต้องแล้ว บทหน้าเรามาเริ่มกันที่ปราณก่อนนะคะ
When we have conscious in the breath and breathing correctly. Let's start next page with a chapter Pran.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น