6.29.2554

โยคะสำหรับผู้มีบุตรยาก หรือเตรียมตั้งครรภ์

รวบรวมอาสนะที่ใช้ในการฝึก สำหรับผู้มีบุตรยาก หรือเตรียมตั้งครรภ์ (ไม่ใช่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะ) อาสนะที่ใช้ในการฝึกให้เรียงลำดับในแต่ละอาสนะดังนี้ (ตามแนวทางของหฐราชาโยคาศรม)


Yoga for people with reproduction problems and for pre-pregnancy. Not suitable for pregnant women. Practice in order as the followings:

อาสนะที่ 1 ปัจจิโมตาสนะ (paschimottanasana)


อาสนะที่ 2 อรรถมัสเยนทราสนะ (ardha matsyenndrasana) หรือ มริจยา
อาสนะที่ 3 ปัจจิโมตาสนะ (paschimottanasana)


อาสนะที่ 4 สรรวางคาสนะ (sarvangasana)


อาสนะที่ 5 อรรถมัสเยนทราสนะ (ardha matsyenndrasana) หรือ มริจยาอาสนะที่ 6 ปัจจิโมตาสนะ (paschimottanasana)


อาสนะที่ 7 ธนูราสนะ (dhanurasana)


อาสนะที่ 8 สรรวางคาสนะ (sarvangasana)


อาสนะที่ 9 อรรถมัสเยนทราสนะ (ardha matsyenndrasana) หรือ มริจยาอาสนะที่ 10 ปัจจิโมตาสนะ (paschimottanasana)


อาสนะที่ 11 อรรถมัสเยนทราสนะ (ardha matsyenndrasana) หรือ มริจยาอาสนะที่ 12 สรรวางคาสนะ (sarvangasana)


เมื่อทำครบ 12 ท่าอาสนะ ให้พักศพสักพัก แล้วเริ่มทำใหม่ (ทำให้มากสุดเท่าที่ทำได้)


When you finish practicing 12 poses, lie down as corpse pose and start again for as many rounds as possible.

**ทุกชื่ออาสนะเป็น link นะคะ แนะนำให้กดไปดูวิธีปฏิบัติและประโยชน์อย่างละเอียดนะคะ 
**Every pose name is a website link. Click on to see how to practice and its benefits.

PS.อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เรามีสติอยู่ที่ลมหายใจ เข้าลึก ออกยาว ผ่อนคลายนะคะ ไม่กังวล ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป มีความสุขและมีสมาธิกับการฝึกคะ ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ ^ ^ ถ้าสำเร็จอย่าลืมบอกกันบ้างนะคะ ^ ^
P.S. Keep in mind that the most important thing during the practice is to be conscious with your deep and long breathing. Relax all through the period. Be worry and stress-free and just enjoy!


Any feedbacks are welcome!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น