7.14.2554

ศีรษะสนะ (srisasana)

ศีรษะสนะเป็นอาสนะในกลุ่มท่าดุลยภาพ
Categorized in the equilibrium energy pose.


ประโยชน์
ผลต่อร่างกาย
1. รักษาภาวะนอนไม่หลับ เครียด ซึมเศร้า
2. รักษาอาการเส้นเลือดขอด
3. กระตุ้นการหมุนเวียนเลือดและน้ำเหลือง
4. กระตุ้นการทำงานของต่อมไร้ท่อ และต่อมมีท่อทุกต่อม
5. ชะลอความชรา
6. ฟื้นฟูความทรงจำ และสมองรับเลือดอย่างพอเพียง
7. ร่างกายกระปรี้กระเปร่า และมีพลังงาน
8. กระตุ้นการทำงานของต่อมเหงื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดที่ขา สำหรับคนเป็นเบาหวาน
10. ปรับฮอร์โมนให้สมดุล
ผลต่อจิตใจ
1. ปรับดุลยภาพร่างกายและจิตใจ
2. ฟื้นฟูระบบประสาทและจิต

Benefits to body
1. Helps heal insomnia, stress, and depression.
2. Helps heal varicose vain.
3. Stimulates the flow of blood and lymph.
4. Stimulates the work of all glands.
5. Anti-aging.
6. Restores memorization. Helps bring blood to brain.
7. Helps to freshen and energize body.
8. Helps sweat glands to work effectively.
9. Helps prevent clogged blood vain in thighs in diabetes.
10. Balances hormones.
Benefits to mind
1. Balance body and mind.
2. Restores nervous system and mind.วิธีปฏิบัติ
ท่าเตรียม นั่งวัชระ มือทั้งสองข้างวางข้างลำตัว
1. ไขว้แขน (เพื่อวัดระยะความห่างของศอกเวลาวางพื้น) ใช้กึ่งกลางฝ่ามือวางที่ข้อศอกฝั่งตรงข้าม
2. วางศอกตั้งฉากกับพื้น กางแขนและประสานมือวางบนพื้นด้านหน้า
3. ก้มศีรษะ (ตรงกลางระหว่างกระหม่อมกับหน้าผาก) วางพื้น ฝ่ามือจะทำหน้าที่ประคองศีรษะ ไม่วางศีรษะบนมือ
4. หายใจออก ตั้งฝ่าเท้า ยกสะโพกขึ้น และเดินเท้าเข้าหาศีรษะ พยายามเดินไปให้ใกล้ศีรษะมากที่สุด
5. หายใจออก ค่อยๆ ยกเท้าขึ้น สามารถขึ้นได้ 3 วิธี
    5.1 ยกขาขึ้นที่ละข้าง ค่อยๆ ยกให้ได้สมดุล
    5.2 เมื่อเดินขาทั้ง 2 ใกล้กับศีรษะแล้ว งอเข่าทั้ง 2 ข้างขึ้น ตั้งให้ได้สมดุลก่อน จึงค่อยๆ เหยียดขาทั้ง 2 ข้างขึ้น
    5.3 ยกขาขึ้นพร้อมกับทั้ง 2 ข้าง ใช้กำลังหน้าท้องมาก
6. ลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมสมดุล ศีรษะและแขนทั้งสอง สติอยู่ที่ลมหายใจเข้าลึก ออกยาว ค้างในท่าสักครู่
7. หายใจออก ค่อยๆ วางขาลงทีละข้าง
8. ตั้งกำปั้นทั้ง 2 ข้างวางซ้อนกัน และวางศีรษะบนกำปั้นสักครู่ แล้วพัก


Sit in watjara pose. Hands beside body.
1. Place right arm on top of left arm with center of palms on opposite elbows. This is to measure the right distance when arms are on the floor.
2. Place elbows vertically on the floor. Move arms forward. Hands together.
3. Bend your head. Find a point between top of head and forehead and place on the floor. Use palms to support head. Do not place head on your hands.
4. Exhale. Set feet up. Lift hips up. Walk feet toward head as close as possible.
5. Exhale. Slowly lift feet up. There are three different ways to practice.
    5.1 Slowly lift one leg at a time until you find your balance.
    5.2 Walk feet toward head. Bend knees. Find balance. Slowly stretch and lift both legs up.
    5.3 Lift both legs at the same time. This way requires strong abdomen.
6. There should be a triangle of balance between your head and two arms. Be conscious with deep and long breathing. Hold the pose for a moment.
7. Exhale. Slowly low one leg down at a time.
8. Place one fist on top of another. Place head on them. Hold the pose for a moment.ข้อควรระวัง
1. เป็นอาสนะที่ไม่เหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่
2. สำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกอาสนะนี้ควรฝึกกับผนัง (เวลาวางศีรษะกับพื้น ข้อ 3 ให้ศีรษะห่างจากผนังระยะที่ปลอดภัย ห่างจากผนังประมาณ 1 ฟุตครึ่ง)
3. มีสมาธิ และสติตลอดระยะเวลาการฝึกอาสนะนี้
4. การยกขาขึ้นใน ข้อ 5 ควรเริ่มฝึกจาก 5.1 หรือ 5.2 ก่อน

Cautions
1. Srisasana is not suitable for beginners.
2. For first attempts, try placing head 1.5 foot away from the wall.
3. Be extra careful and conscious at all times.
4. For first attempts, try lifting legs with the first two methods.