11.22.2553

ธาตุเจ้าเรือน Lord of house (chao-lerng) Element.

ธาตุเจ้าเรือน คือเคมีจำเพาะบุคคล เป็นธาตุโครงสร้างในร่างกายเรา สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิต และจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ สามารถดูแนวโน้มของโรคภัยไข้เจ็บที่รออยู่ได้ ธาตุเจ้าเรือนที่ดีต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมทั้ง 4 ธาตุ


Lord of house Element. Personal chemistry which is individual specific. A periodic structure in the body can be changed and modified at any time. It depends on lifestyle and it is causing diseases. You can see trends of disease are pending. Lord of house Element must have a good proportion of the 4 elements.

ธาตุลม (ขั้วบวก)
ลักษณะภายนอก: ผิวขาวซีด รูปร่างโปร่งบาง ผมเป็นสีดำ-น้ำตาลเข้ม เส้นเล็ก แห้งและแตกปลายเล็กน้อย ผมบาง ดูเป็นกระดูก ผิวบาง ไวต่อความเย็น ขี้หนาว ขี้ร้อน
พฤติกรรมนิสัย: เคลื่อนไหวเร็ว พูดเร็ว คิดเร็ว ขี้บ่น เจ้ากี้เจ้าการ อารมณ์เร็ว เป็นระเบียบสูง หุนหัน
ภาวะอาการ: ขี้หนาว ความดันตำ่ คลอเรสตอลรอลสูง เลือดค่อนข้างจาง เหนื่อยง่าย ใจสั่น ขี้เมื้อย ปวดเมื้อยตามข้อ ข้อเสื่อมเนื่องจากกล้ามเนื้อไม่มีแรก สร้างกล้ามเนื้อยาก ท้องผูก เหนื่อยง่าย หลับยาก กระดูกเปราะ-พรุน ผิวแห้ง กินเท่าไรก็ไม่อ้วน เลือดจาง วิตกจริต มีอาการทางประสาท จิตเพศ อัลไซเมอร์จากความดันตำ่
ดูแลป้องกัน: สร้างกล้ามเนื้อ กินอาหารที่มีโปรตีนสูงกว่าปกติ ทานผักผลไม้ให้มาก ดื่มน้ำให้มากหลีกเลี่ยงน้ำเย็นจัด เลี่ยงน้ำส้ม น้ำอัดลม ออกกำลังกายโดยใช้เวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ว่ายน้ำ ระวังอาหารธาตุเย็น เช่น น้ำรสขม น้ำสีเขียว ทานอาหารที่ให้ธาตุร้อนWind Element (positive).
Appearance: pale skin, skinny shape, black hair - dark brown and thin dry hair and little split at ends, more sensitive, to the analyzed bones, thin skin, feel cold very quick, feel cold feel hot very quick.
Behavior: fast-moving, talks fast, think fast, fussy, mood change very fast, high speed temper, impatient
Symptoms: feel cold, low pressure, high cholesterol, blood rather tired easily shake feel aches and fatigue in accordance with Article. Osteoarthritis due to muscle without first Muscle tiredness difficulty sleeping, constipation hard brittle bones - dry skin, eat much but not fat, anemia, neurological mental, Alchymor from the low pressure.
Guardians: create a muscle, eat high protein than usual. Eat as many fruits and vegetables. Drink as much cold water, avoid soft drinks, avoid orange juice, exercise to build muscle, swimming, careful with a cold food elements such as bitter water, green water element, find the food which gives a hot element.

ธาตุไฟ (ขั้วบวก)
ลักษณะภายนอก: คล้ายธาตุลม เกือบเหมือนกันประมาณ 80% โปร่งบาง ผิวซีดออกคล้ำๆ น้ำตาล ดำแดง ไม่เหลืองเหมือนธาตุลม ผิวแห้ง ผมออกแดงๆ น้ำตาล เส้นเล็กบาง ค่อนข้างแห้ง และแตกปลาย
พฤติกรรมนิสัย: อารมณ์ร้อน ใจร้อน คิดเร็ว ทำเร็ว ปากเร็ว ขี้เหนียว ขี้บ่น คิดมาก
ภาวะอาการ: ร้อนใน ผิวไวแสง ท้องผูก เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ ปวดเมื้อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ คลอเรสตอลรอลสูง ความดันตำ่ เจอหนาวก็ขี้หนาว เจอร้อนจะแดง burn ง่าย ร้อนในง่าย กินเท่าไรก็ไม่อ้วน เผาผลาญเร็ว ไม่มีการสะสมเป็นไขมัน แต่จะกักเก็บในกระแสเลือด (fat cell) จึงทำให้คลอเรสตอลรอลสูง เครียสง่าย มีโอกาสเป็นโรคประสาท กลุ่มจิตเพศ
ดูแลป้องกัน: สร้างกล้ามเนื้อ กินอาหารที่มีโปรตีนสูงกว่าปกติ กินอาหารที่มีผักเขียว หลีกเลี่ยงอาหารที่กินแล้วร้อนเช่น ทอดแห้ง ผัด ของแห้ง ของหวาน ดื่มน้ำให้มากหลีกเลี่ยงน้ำเย็นจัด เลี่ยงน้ำส้ม น้ำอัดลม ออกกำลังกายโดยใช้เวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ว่ายน้ำ ระวังอาหารธาตุเย็น เช่น น้ำรสขม น้ำสีเขียว ทานอาหารที่ให้ธาตุร้อนFire element (positive).
Appearance: almost similar with the wind element, almost identical, 80%, skinny shape, pale skin but slightly dark brown tan not yellow like a wind element, dry hair, thin hair and red- brown hair, dry hair and split at the end.
Behavior: high impatient, hot mood, think fast, fast mouth, skimpy, thinking a lot.
Symptoms: hot skin sensitivity constipation, tiredness insomnia, aches muscle, joint pain, high Cholesterol, Low blood Pressure, when the weather is a little bit cold, feel cold, when it is hot, it will get hot red burn, eat much, but it does not get fat. Burn fat fast without the fat accumulation. But trapped in the bloodstream (fat cell) making high cholesterol, get stress easily, have a chance of hysterical, mental group sex
Guardians: a muscle create High protein, you must eat the high protein more than usual. Eating green vegetables. Avoid foods eaten hot like fried dried fried, the dry dessert, drink as much as you can, avoid freezing water, orange juice, soda, exercise using magic to build muscle, swimming careful the cold food elements such as bitter water, green water. You must ear the hot food elements.

ธาตุดิน (ขั้วลบ)
ลักษณะภายนอก: รูปร่างท้วม เนื้อแน่น เสียงดังกังวาล ผมดำสนิท ดกดำ เส้นใหญ่ ผิวคล้ำ เดินมีน้ำหนักสมำ่เสมอ เนิบนาบ 
พฤติกรรมนิสัย: ใจดี ร่าเริง สนุกสนาน อารมณ์ดี ใจคอหนักแน่น ใจเย็น เฉื่อยช้า หลับง่าย กินจุ ทำอะไรช้าอืดอาจ ไม่เครียส ถ่ายง่ายท้องไม่ผูก คุยสนุก
ภาวะอาการ: ความดันสูง โรคหัวใจ เบาหวาน ไต คลอเรสตอลรอลสูง ไตรกรีเซอรายด์สูง ปวดข้อ โรคข้อเสื่อมเพราะน้ำหนักมาก ไฮเปอร์แอคทีฟ
ดูแลป้องกัน: ลดน้ำหนัก ออกกำลังกายโดยวิธีแอโรบิค ห้ามยกเวท เดินออกกำลัง ดื่มน้ำให้มาก เคลื่อนไหวให้บ่อย อาหารหลีกเลี่ยงผัด ทอด กินต้มๆ น้ำๆ แกง ปิ้ง ย่าง นึ่ง ทานรสจืด กลมกล่อม ฝาด เลี่ยงรสเค็มและเผ็ด เน้นลดแคลอรี่
*ธาตุดินลดน้ำหนักยากสุด โดยเฉพาะพวกที่ป่องกลางEarth element (negative).
Appearance: quite a big shape, firm body, have a loud voice, dark black hair, dark skin, twine weights, regularly always walk slowly
Behavior habits: fun, humorous, kind, cheerful, calm, slow, easy sleeping, eat a lot, do things slow, not serious, good stool, talking fun.
Labour symptoms: heart disease, diabetes, high blood pressure, kidney, high Cholesterol, joint pain, Hyper Active.
Guardians: weight loss by aerobic exercise, walking exercise, drink a lot. Often movements. Avoid eating fried food, eat the food which is cooked any with water, eat grilled steamed fresh mellow taste astringent to avoid salty and spicy. Focus on reducing calories.
*That most difficult to lose weight. Especially those bloated middle of the body.


ธาตุน้ำ (ขั้วลบ)
ลักษณะภายนอก: รูปร่างท่วม เจ้าเนื้อ ผิวขาวฉำ่น้ำ เป็นธาตุของผู้หญิง ผมดำขลับ เสียงดังกังวาลใส ผมดำขลับ ดกหนา 
พฤติกรรมนิสัย: หลับง่าย เจริญอาหาร ใจเย็น
ภาวะอาการ: ความดันสูง โรคหัวใจ เบาหวาน ไต คลอเรสตอลรอลสูง ไตรกรีเซอรายด์สูง ปวดข้อ โรคข้อเสื่อมเพราะน้ำหนักมาก ไฮเปอร์แอคทีฟ เหมือนธาตุดิน ต่างจากธาตุดินนิดหน่อยคือ ทนแดดได้มากกว่าธาตุดิน
ดูแลป้องกัน: ลดน้ำหนัก ออกกำลังกายโดยวิธีแอโรบิค ห้ามยกเวท เดินออกกำลัง ดื่มน้ำให้มาก เคลื่อนไหวให้บ่อย อาหารหลีกเลี่ยงผัด ทอด กินต้มๆ น้ำๆ แกง ปิ้ง ย่าง นึ่ง ทานรสจืด กลมกล่อม ฝาด เลี่ยงรสเค็มและเผ็ด เน้นลดแคลอรี่Water element (negative).
Appearance: wide shape, white skin, usually is a women element, the thick glossy black hair, loud and clear voice.
Behavior habits: simple appetite sleep, calmly.
Labour symptoms: heart disease, diabetes, high blood pressure, kidney, high Cholesterol, joint pain, osteoarthritis because heavy. Hyper Active. That same as soil element. But it is a little different from the soil element which is can bear the Sun more than earth element.
Guardians: weight loss by aerobic exercise, walking exercise, drink a lot. Often movements. Avoid eating fried food, food which is cooked with any water, eat grilled, steamed, fresh mellow taste, avoid salty and spicy. Focus on reducing calories.
ธาตุ 4 ในร่างกาย
ธาตุดิน คือ กล้ามเนื้อ กระดูก เนื้อเยื่อ ข้อต่อ ผิว เล็บ เส้นผม พังผืด ไขกระดูก etc.
ธาตุน้ำ คือ เลือด นำ้หนอง น้ำเหลือง น้ำคัดหลั่ง น้ำในลำไส้ น้ำตา น้ำในไขข้อ น้ำในสมอง etc.
ธาตุลม คือ ลมหายใจเข้า-ออก ลมในลำไส้ ลมในเลือด ลมที่พัดจากบนลงล่าง ช่วยไหลเวียนเลือด กลืนอาหาร ขับถ่าย ลมที่พัดจากล่างขึ้นบน ทำให้เรอ อาเจียร ความร้อนทำให้เกิดลมได้ เพราะฉะนั้นถ้าร่างกายร้อนจัด จะเกิดลมมากเกินความจำเป็น
ธาตุไฟ ให้ความร้อนกับร่างกาย4 elements in the body.
Soil element is a bone, muscle tissue, joints, skin, hair, nails membranous bone marrow etc.
Water element is water, blood serum pus secretion of water in the water in the intestines tear arthritis in the brain water, etc.
Wind element is the breath in – out the wind in the gut of air in blood Winds from top to bottom. Helps blood flow swallow excretion Winds from bottom to top makes the vomit and the heat causes the air. Therefore, if the body hot. The wind is excessive.
Fire element gives the heat to the body.
เล็กๆ น้อยๆ ท้ายเรื่อง
 • พวกเราทุกคนล้วนเสาะแสวงหา สิ่งที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้เบื้องหลัง
 • ทานน้อยตากยาก ทานมากตายง่าย
 • อาการเริ่มต้นของผู้หญิงที่จะมีอาการทางประสาทคือผมร่วง เป็นกระจุกๆ เพราะผู้หญิง จะไม่มีโอกาสผมร่วง (ฮอร์โมน)
 • ความดันตำ่ เสี่ยงอัลไซเมอร์ เพราะ เลือดไปเลี้ยงไม่ถึงสมอง, ความดันสูง เสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตก, คลอเรสตอลรอลสูง เสี่ยงเส้นเลือดในสมองตีบ
 • คนอ้วนให้ทานเลซิติน, คนผอมทานน้ำมันปลา
 • วิตามินสำหรับคนวัยทอง B complex, Calcium, Lecithin  หรือ Fish Oil 
 • วิธีทำให้คนธาตุลม และธาตุไฟอ้วน ให้อดอาหาร 3-5 วัน เพื่อให้ร่างกายได้พัก น้ำมันที่อยู่ในกระแสเลือดจะได้ถูกนำมาใช้
 • เรอมากอาจเกิดจากกระเพาะหลั่งกรดมาก กระเพาะก็เลยบีบตัว
 • น้ำหนักที่เหมาะสม ผู้ชาย ถ้าสูง 167 ซม. ตัดเลขตัวหน้าออก 67 และ +,- ไม่เกิน 3 = 64-70 กิโลกรัม ถ้าผู้หญิง สูง 167 ซม. ตัดเลขตัวหน้าออก 67 และ - 5  = 62 กิโลกรัม แต่ถ้าอยากหุ่นนางแบบก็ - 10
 • ความดันโลหิต เช่น 120/90 ตัวบนคือแรงดันของหัวใจเวลาบีบ ที่ดีคือ 110, 120 ตัวล่างคือ แรงบีบของกล้ามเนื้อที่ช่วยหัวใจทำงาน ถ้าตำ่จะเหนื่อยง่าย
 • อาหารอบแห้ง ทอดแห้ง ทำลายสุขภาพมากๆ
 • สารเพคติน (pectin) อยู่ในเปลือกแอปเปิ้ล ช่วยดักจับไขมัน
 • การว่ายน้ำทำให้ผิวหนาขึ้น เพราะน้ำอุณหภูมิเย็น ร่างกายต้องดึงไขมันมาไว้ที่ชั้นผิวเพื่อปรับอุณหภูมิ
 • แช่น้ำกาแฟเพื่อดูดพิษในร่างกาย 10 - 15 นาที ในน้ำอุ่น


A little things at the end of story
 • We all are sought. What the Buddha left behind.
 • Eat less, difficult to died. Eat a lot, very easy to eat death.
 • Symptoms of the women started to have neurological symptoms, hair loss is because women are concentrated, I'll never fall (hormones).
 • Al-pressure, low noise and may interfere because the blood supply to the brain is not, the high-pressure vessel in the brain, different risks, high Cholesterol, Risk of cerebral vascular stenosis.
 • Obese people to eat lecithin, skinny people eating fish oil.
 • Vitamins for the golden people: B complex, Calcium, Lecithin, or Fish Oil.
 • How to make a people in wind element and Fire element fat : to the diet for 3-5 days rest for the body. Oil in the bloodstream can be used.
 • Regurgitation may be caused by very much stomach acid secretion. So the stomach will squeezed.
 • Weight, height 167 cm, if reasonable men cut the first number out 67 and +, - less than 3 = 64-70 kg Height 167 cm, if women cut the first number out 67 and - 5 = 62 kg, but if she wants the modeling body - 10.
 • Such as blood pressure is 120/90 on the pressure of the heart is a good time compression 110, 120, the lower the force of the muscles that help the heart function. If low tiredness.
 • Fried food, dry food are destroying your health. 
 • Pectin substances (pectin) in the apple peel. Helps trap fat.
 • Swim makes the skin surface thinker. Because cold water. The body has to pull the fat into layer to adjust the temperature.
 • Soak coffee to absorb toxins in the body 10 to 15 minutes in warm water.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น