11.16.2553

ไปเรียนวันแรก To attend the first day class

ห้องเรียนโยคะจารย์รุ่นที่ 16 พุทธศักราช 2553
(จากความเชื่อทางฮินดูคติ พุทธคติ (มหานิกาย))


ก่อนหน้านี้โยคะคงเป็นอะไรที่ไกลจากตัวเองมาก ถือเป็นการออกกำลังกายที่ไม่คิดจะทำ คิดว่าไม่น่าจะชอบ ยังไม่ใช่เวลา และเป็นเรื่องของคนอายุมาก ทั้งๆ ที่แม่เองก็เป็นโยคะจารย์ แม่ก็ชวนแล้ว ชวนอีกก็ไม่ได้โอกาสซักที จริงๆ ก็คือยังไม่ใส่ใจที่จะทำ จนเมื่อเพื่อนอยากให้แม่สอนโยคะให้ ก็เลยเป็นภาคบังคับว่าต้องมาเล่นที่บ้าน เพราะที่บ้าน ทำห้องโยคะเตรียมไว้ให้แม่มาใช้สอนโยคะ (ช่างประจบเหมาะจริงๆ) แล้วเวลาของโยคะก็เริ่มต้นขึ้น


ระยะแรกของการฝึก แม่ก็ฝึกสอนให้ โดยคำพูดที่ได้ยินบ่อยๆ คือ "ผ่อนคลาย ไม่เกร็ง และไม่ฝืน" เราก็คิดในใจว่า จะไม่เกร็งไม่ฝืนได้งัย ก็มันก้มไม่ถึง เอื้อมไปจับไม่ได้ เป็นอยู่อย่างงั้นพักใหญ่ จนร่างกายเริ่มปรับได้ ทำได้มากขึ้น เล่นแล้วได้เหงื่อเยอะ เริ่มรู้สึกผ่อนคลาย ก็เริ่มชอบ ประกอบกับการฝึกอย่างสมำ่เสมอเริ่มจากอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนเมื่อฝึกเองไปได้ซักเกือบปี ก็อยากไปเรียนคอร์ทที่จริงจัง ฝึกท่าให้สมบูรณ์ แม่ก็สนันสนุนทั้งกำลังใจ และกำลังทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ไปเรียนที่เดียวกับที่แม่จบโยคะจารย์มา คือที่ หฐราชาโยคาศรม (hatha raja yogasharm) อยู่ที่โรงแรมเอเชีย คอร์สสุดท้ายที่อาจารย์จะสอน (ระยะเวลาเรียนสำหรับโยคะจารย์ คือ 1 ปี) เพราะปีหน้า อาจารย์ก็ 60 แล้ว และอาจารย์ก็จะไปเดินทางไกล ไกลมาก


วันแรกของห้องเรียนโยคะจารย์: (24.01.10)
คนเรามาจากไหน?
ทุกคนมีกำเนิดจากแหล่งเดียวกัน ทุกคนเป็นส่วนเดียวกัน เรามาจากที่เดียวกัน "มหาปรมัตมันต์" หยดลงมาเป็น "อณูเทวะ" หยดน้ำหยดแรกที่หลุดจาก มหาปรมัตมันต์ (ไม่มีกรรม)
 • ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ ตายไปก็ยังคงเป็นอณูเทวะอยู่ การเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นที่มีกรรม (มโนกรรม วจีกรรม กายกรรม วิบากกรรม) การเกิดเป็นมนุษย์ก็เริ่มมีกรรม เรียกว่า วิญญาณที่มีกรรมจึงไม่สามารถกลับไปรวมกัน ณ มหาปรมัตมันต์ได้
 • ยมฑูต คือ ฑูตที่มาควบคุมเรา
 • ยมโลก คือ โลกแห่งการควบคุม (ยม = ยาม = การควบคุม) 

 • พอตัดสินเสร็จแล้ว ยมบาลก็จะพาไป นรก / สวรรค์
 • นิพพาน คือ ไม่มีดี ไม่มีชั่ว
กรรม 4 กรรม
1. กรรมเก่า: เราเลือกไม่ได้ ติดมาตั้งแต่ชาติไหนๆ แล้ว
2. กรรมใหม่: กรรมที่เราสร้างคือ มาจาก อารมณ์ที่ไปกระทบ
3. กรรมธรรมชาติ:
4. กรรมสังคม


ตรีมูรติ (พระเจ้า 3 องค์), ไตรลักษณ์
1. พระพรหม (ผู้สร้าง), เกิดขึ้น
2. พระนารายณ์ (ผู้ปกป้อง), คงอยู่
3. พระศิวะ (ผู้ทำลาย), ดับลง


การปฏิสนธิ 3 อย่าง (ตรีเวณี)
เป็นขั้นตอนการปฏิสนธิ
1. ธาตุปฏิสนธิ ธาตุ 4 ของพ่อและแม่รวมกัน ปฏิสนธิธาตุ 8 (ดิน น้ำ ลม ไฟ ของ พ่อและแม่) ถ้าธาตุของพ่อและแม่ ไม่สมดุลกัน ก็จะไม่เกิดการปฏิสนธิธาตุ
2. วิญญาณปฏิสนธิ เมื่อเกิดธาตุปฏิสนธิแล้ว ก็จะเป็นวิญญาณปฏิสนธิ เป็นของเราเอง จากภาวะกรรมร่วมของพ่อ แม่ และวิญญาณนั้น
3. จิตต์ปฏิสนธิ เกิดขึ้น ณ ขณะเวลาแรกที่แม่รู้ตัวว่าท้อง


เล็กๆ น้อยๆ ท้ายเรื่อง
 • จุดแรกที่เกิดขึ้นมาจะเป็นจุดเล็กๆ เท่าหัวเข็มมุด คือสะดือ ในเดือนที่ 1 - 3 ทุกคนจะเป็นเพศหญิงก่อน แล้วฮอร์โมนก็จะกำหนดเพศของเด็ก หลังจาก 3 เดือนไปแล้ว
 • จิตของเราพัฒนามาจากจิตของแม่ เป็นเหตุผลว่าทำไม แม่ถึงเข้าใจลูกได้ดีกว่าพ่อ
 • จิตกับวิญญาณเป็นคนละส่วนกัน วิญญาณไม่ดับสูญ แต่จิตดับไปพร้อมกับร่าง
 • เงาของวิญญาณ (อาตมันต์) ทุกวิญญาณจะมีเงาอยู่ คือ ภาพลักษณ์ของวิญญาณ เป็นหน่วยความจำของวิญญาณ
 • เด็กที่มีปานดำที่ก้น เพราะโดนประทับตราว่าสามารถมาเกิดได้ แต่ถ้าเด็กที่ไม่มี คือหนี้มาเกิด จะอยู่อย่างผลาตลอดเวลาว่าจะมีใครมาเอาชีวิต
 • จิตตํ คือ จิตตํที่บริสุทธิ์
 • จิต คือ จิตใจ
 • วิชชา คือ วิชชาทางธรรม เป็นฝ่ายนาม
 • วิชา คือ วิชาทางโลก เป็นฝ่ายรูป
 • โยคะ คือ ยุชระ คือการผูกมัน ความเชื่อม ความสัมพันธ์ของร่างกาย และจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง 2 สิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่จะต้องไปด้วยกัน เช่น การนอน - การตื้น / เคลื่อนไหว - นิ่งสงบ / กิน - ขับถ่าย / เกิด - ตาย
เจอวันแรกเข้าไปแบบนี้ ถึงกับอึ้ง งงเลยYoga classes Chan 16, in 2010
(from the Hindu belief in Buddhist (Maha Nikai)) teaching by.
Lecturer Sri Sattaya Nantamunee Sirimaharacha Artitawa Nakkametakorn.

Previously, yoga would be something far from myself. Yoga is one of the exercise which I was not willing to do. Do not think that I would be like it and it was not a the time yet. I believe Yoga is something for the old people. My mother is a yoga teacher. My mum asked me many times to do it. But I never had an opportunity for once to do it. Actually, I was really not interested in it. Until one of my friends wanted to learn yoga with mother. It is compulsory that I have to play at home with her because at home has a yoga room which my mother can teaching yoga at home. (I found it really accidentally), then the time of yoga began from this day.

The first training. My mother trained me and the words I heard so often is "relax do not tense and not forced, " I thought that how could I “no force” and “tight” Because I couldn't bend it and reach it. It was being like this for a long time until my body has started to adjust and I could do more and play more and got a lot of sweat. I began to feel relaxed, and started to like it. I started to train regularly from 2 times a week and gradually increased until later on I could practice myself for almost a year. I want to attend the seriously Yoga class. I wanted to have a good position yoga and being complete all the training. My mother has been great supported and gave me an encouragement. She gave me also a Yoga course and a great opportunity for me to study at the same place as she graduated. It was at Hatha Raja Yogasharm in the Asia Hotel, taught by "professor Si Sattaya Nantawut Muni Sirimaharaja Attiteewa Naga Methakung or teacher “Chris”. And year of study Yoga course is the last year for teacher Chris to teach. (duration for Chan Yoga is one year course) because next year the teacher Chris will be 60 years old, and teachers will have plan to go travel so far far away.

The first day of Chan yoga classes: (24.01.10).
Where the people come from?
Everyone is born from the same source. Everyone is the same. We come from the same "Mahaporramatman" which drops down to a "Anu teeva, the first drop of water droplets detached from Best known by Mahaporramatman (No Karma). If we are born to be animal, the death is still Anu teeva. If we are born to be human, we have only Karma (Manokarma, Wayeekarma , Guykarma, vibakkarma). Humen being have Karma since we are born that is called spirit with Karma. It can't go back together at Mahaporramatman.
 • Yom envoy (Yommathot) is an envoy who control us.
 • Inferno (Yommarok) is a world of control (when Yom = grad = control).
 • When the decision has done enough, the Judge (Yompaban) will take them to hell / heaven.
 • Nirvana is it has no good and it has no evil


There is 4 Karma as following
1. Old Karma : We can not choose it. It came from the previous life
2. New Karma : the Karma the we create is going to affect the emotions
3. Nature Karma
4. Society Karma

Triramoorati (3 Lord Gods), Three Characteristics.
1. Praporm (creator) happen.
2. Pranarai (the defender), remain
3. Pra Shiva (the damage), turn off.

There is 3 kinds of Fertilization (Tri Wee Nee).
The process of fertilization.
1. That fertilized four elements of the father and mother combined fertilization eight elements (earth, water, wind power of the father and mother), if the elements of the father and mother are not balanced, it will not take periodic fertilization.
2. Spiritual conception. When the elements and fertilization. It is a spiritual conception. As our own. Dental conditions of participation of parents and the spirit.
3. Chit fertilization occurs at the time the first time the mother realized that she is pregnant.

A little things at the end of story
 • To be born, at the first we were a little point as small as a needle is called Umbilicus in the 1-3 months everyone is a female. Then it determines the sex hormones of children after 3 months.
 • Our Mental has been developed from our mother's mind. The reason why is... Mother can understand the child better than the father.
 • Mental and Spirit are the opposite of each other. Spirit is not extinct. But when the mind off along with the draft
 • Shadow of the Soul (Oreaman) every soul will have a shadow on the image of the soul which is called the memory of the soul.
 • The child who has a Black mark at the bottom. Because of being able to born. If the child who has no mark, he was born with the debt. He will live with frightened all the time and think that someone will come to take his life.
 • Mental is pure mental.
 • Mind is the mind.
 • Transcendence is the transcendence in fair of fair party
 • Subject is a Earth subject of image Party
 • Yoga is Yuchara which is tie to the connection to the relationship of physical and psychological relationship between what two things but they are completely different. However they have to go together, such as sleep - the shallow / movement - still calm / eat - purge / born - died.
Well... the first day in the class, I have met like this. It made me confused and shocked !!!!

3 ความคิดเห็น: